• U bent hier
  • Home

PRIVACY STATEMENT VSM

VSM neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige
manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij
verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over
jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan
dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen
met internet@vsm.nl.

Wie is VSM?
VSM is de besloten vennootschap VSM Geneesmiddelen bv, kantoorhoudende te (1822 BH)
Alkmaar aan Berenkoog 35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 37046253.
VSM is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door VSM de
verwerkingsverantwoordelijke.
 

Hoe gebruikt VSM jouw gegevens?
Indien je via het contactformulier op de website, via de chatfunctie, telefonisch of per e-mail gegevens verstrekt over je gezondheid, verleen je VSM toestemming om deze gegevens te verwerken en je zo goed als mogelijk van dienst te zijn. We delen je contactgegevens niet met derde partijen.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VSM persoonsgegevens over jou
verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VSM voor dat specifieke doel gebruikt,
wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens
door VSM worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar
type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, geboortedatum,
gezinssamenstelling
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: User ID, E-mailadress, Inhoud van het chatbericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
VSM heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VSM over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot
inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij VSM. Je kunt verzoeken dat VSM je
gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VSM te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VSM of een derde
plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VSM te verkrijgen. VSM zal deze verstrekken in
een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale
systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder
onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VSM
je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door VSM
Een verzoek kan verstuurd worden naar internet@vsm.nl. VSM zal je verzoek zo snel mogelijk
inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VSM een dergelijk verzoek heeft
ontvangen. Indien VSM je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het
verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat VSM verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld
op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VSM ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VSM worden
meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je
computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van VSM worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de
bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben,
bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VSM je gegevens
gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar internet@vsm.nl. Ook als je een klacht hebt over de
manier waarop VSM jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar internet@vsm.nl.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.Meer weten?

Bel gratis advieslijn

0800 - 9011

Start een chat

Stuur een e-mail

advieslijn@vsm.nl

KOAG 105-0212-0124 | © VSM geeft je kracht uit de natuur