• U bent hier
  • Home

Medische Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan VSM Geneesmiddelen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet bereiken van het te verwachten resultaat en eventuele consequenties daarvan, ontstaan uit het opvolgen van adviezen vanaf deze website. Sommige kwalen of aandoeningen zijn niet of minder geschikt voor zelfmedicatie, raadpleeg hiervoor tijdig uw huisarts of specialist. Als er bij gebruik van een geneesmiddel na een aantal weken nog geen verbetering zichtbaar is of als de kwaal is verslechterd, wordt aangeraden uw huisarts of specialist te raadplegen. VSM Geneesmiddelen gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor VSM doeleinden. 

Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Copyright

De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto's, illustraties, teksten, overige content en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij VSM Geneesmiddelen te Alkmaar. Zonder voorafgaande toestemming van VSM Geneesmiddelen is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.Meer weten?

Bel gratis advieslijn

0800 - 9011

Start een chat

Stuur een e-mail

[email protected]

KOAG 105-0212-0124 | © VSM geeft je kracht uit de natuur