Privacy statement VSM

Groene aquarel
Privacy statement VSM

VSM neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is VSM?
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. is leverancier van VSM producten. Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. is gevestigd op Willem Alexanderlaan 45,
4532 DB in Terneuzen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 21017697.
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke.
 

Hoe gebruikt Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. jouw gegevens?
Indien je via het contactformulier op de website, via de chatfunctie, via WhatsApp, telefonisch of per e-mail gegevens verstrekt over je gezondheid, verleen je Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. toestemming om deze gegevens te verwerken en je zo goed als mogelijk van dienst te zijn. We delen je contactgegevens niet met derde partijen.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, geboortedatum, gezinssamenstelling
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: User ID, E-mailadres, inhoud van het chatbericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: WhatsApp
Gegevens: User ID, telefoonnummer, inhoud van het WhatsApp-bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. Je kunt verzoeken dat Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. te verkrijgen. Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.  je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Wij behouden het recht deze Privacy Verklaring aan te passen. De meest actuele versie is altijd te vinden op onze website.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected].
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terneuzen, 2 april 2024

Meer weten?

Neem contact met ons op

bel, chat, app of mail ons
Zorgen voor jouw gezondheid zit in onze natuur

Je wilt natuurlijk het liefst gezond zijn én gezond blijven. Je lichaam is van nature krachtig en kan dus heel veel zelf. VSM ondersteunt je lichaam hierbij met producten op natuurlijke basis.

VSM geeft je kracht uit de natuur.

Social media
* Zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens principes van homeopathische geneeswijze. Lees voor gebruik de bijsluiter. **Traditioneel kruidengeneesmiddel. Toepassing uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring. Lees voor gebruik de bijsluiter.
© VSM geeft je kracht uit de natuur  ·  KOAG/KAG -nr. 5-0623-671